Ingeos - Geodetické práce a projekty pozemkových úprav

Nabízené služby

Pozemkové úpravy

Digitální katastrální mapy

Vytyčování hranic pozemků

Geometrické plány

Mapové podklady

Polohová a výšková bodová pole

Fotogrametrie

Digitální model terénu

Projekční práce ve výstavbě

Realitní zprostředkování

 

Adresa: Masarykova 2462/55, 415 01  Teplice
E-mail: tomas.charvat@ingeos.cz

Redakční systém Clips Clickmedia Webdesign